โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”

 

 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท เท็มโก้ จำกัด ได้มีส่วนร่วม
โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”
Safe Const. Safe Life

ภายในงานมีกิจกรรม
– อบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก่อสร้าง
– เสวนาหัวข้อ กรณีอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง “ค้ำยันพังถล่ม”
– นิทรรศการเสมือนจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงอันตรายในการทำงานก่อสร้าง

จัดโดย…กองความปลอดภัยแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สถานที่จัดงาน ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.